torsdag 12 januari 2017

BRINGA FRID OCH GLÄDJE TILL MÄNNISKORNA

Kära barn. Oron förmörkar ditt sinne, din dag. Finn din trygghet i Mig. Jag finns här för din skull.  Endast för dig är Jag. Du är en helig del av Mig, och du är Mitt älskade barn, till vilket Jag har behag.

Du finns ju i världen för att bringa frid till människorna. Du finns ju i världen för att berätta om Mig och om den värld du tillhör, och den världen tillhör var och en som önskar vara där. Som vill underkasta sig Ljusets lagar. Alla de som vill fred och inte krig. Alla dem som vill tjäna i stället för att härska. Alla de som vill vandra på Ljusets väg. De som i sig är Ljusets barn. Alla dem skall du upplysa om deras härkomst, och vart de en dag skall återvända.

Du har din uppgift, stor i tiden.

Du har läkandets gåva, medsänd och förvärvad genom många liv på Jorden. Använd dina gåvor.

Ge människorna skrattet åter, ty humorns gåva är din. Se människor skratta och le. Se dem betrakta dina tavlor och bilder. De blir i glädje och skratt när de ser den humor du tecknar i dina målningar.

Kärlek lever i ditt hjärta, släpp in Min frid i dig i dag och alla dagar.

Amen

söndag 1 januari 2017

INOM DIG FINNS DEN RO DU SÖKER

Kära barn. Var finner du ro för din oro? Var finner du ro i din själ? Var söker du den frihet du längtar till?  Var har du dina tankar?

Många frågor kräver många svar. Du finner inte ro i världens oro. Du finner inte ro utanför din kropp, ty friden du söker finner du inom dig. Det är din uppgift att finna den idag.

Det är din uppgift att lämna världens oro för en stund, och i stället söka inom dig den ro och den frid som varar för evigt, inte bara för stunden. Lämna dig en stund i lugn och stillhet, och förbli i den stillheten.

Där har du den frid och det lugn du söker.

Amen

tisdag 27 december 2016

VAR ÖDMJUK INFÖR GUDS VERK

Vänd om, du människobarn. Vänd om, ty din väg leder dig fel. Finn din väg till lycka genom att gå andra vägar. Du vet att du går fel, ändå söker du lyckan på de vägar som inte för din själ framåt i visdom.

Du måste söka nya vägar, nya stigar. Andra tider stundar för människan. Andra tider där hon lär sig ödmjukhet inför livets gåta. Ödmjukt skall hon vandra sin väg. Ödmjuk inför allt det som Gud skapat på jorden. Människan skall finna sin litenhet i Universum. Hon skall förstå att hon ingenting förstår av skapelsens underbara tillblivelse. Hon skall inse att hennes förstånd är begränsat att förstå endast en del av det som hon önskar veta. Hon är inte mogen att förstå och inse Guds storhet. Hans skapade verk är stort. Han har genom sin blick fått Himmel och Jord att uppstå ur intet. Ur kaos har Han skapat allt det vi ser och upplever. Hans kraft är stor. Må vi ära och prisa Honom i evighet.

Hans älskade barn är alla människor. Både de som älskar och aktar Honom, men också de själar som förnekar Honom och Hans skapade verk. Han ser i kärlek till alla, men han begråter dem som  vandrar egna vägar.

Amen

söndag 25 december 2016

VILA TRYGG I DIN FADERS FAMN

Kär barn. Visst har du en far. En far som alltid finns för dig och dina behov. En far som du kan se upp till, som ger dig det du behöver varje dag och stund.  En far du aldrig behöver bli besviken på, ty han finns alltid till för dig, bara för dig. Han gläds åt dina framgångar, och stöttar dig i dina motgångar. Det du vill ha, så får du av honom, blott det  är till gagn och nytta för dig i din utveckling. Och om du verkligen behöver det. Onyttiga saker  får du inte, ty de kan skada din själ.

Han ser i glädje till dina framgångar, både i smått och stort, och han hjälper dig när du har det svårt. Din far är en underbar far. Du kan alltid lita på att han finns där, just för din skull. Tacka honom för de gåvor han ger dig, dagligen och stundligen.

Var honom trogen i det lilla, så väl som i det stora, ty du kan förlita dig på att han alltid vet bäst vad du behöver just nu.

Oroa dig inte för att han skall gå ifrån dig, ty Han överger aldrig sitt mest älskade barn. Och det är du.

Du kan vila trygg i Hans fam.

Amen

onsdag 10 februari 2016

INGET SKEENDE ÄR BETYDELSELÖST

Kära barn. Du har livets gåva i dag. Var tacksam för att just du har fått livets gåva. Var tacksam för vad livet för med sig till dig av sorger och bekymmer, av ljus och glädje, av skratt och tårar. Alla olika skeenden i livet har till uppgift att fostra dig. Att låta din själ växa i kunskap och visdom.

Därför är inget skeende betydelselöst eller fel. Nej tvärtom. Varje skeende i livet har sin speciella betydelse, och alla siktar till  att ge din själ den kunskap den är på jorden för att inhämta.

Oroa dig inte för att det du gör eller tänker är fel. Ty varje kunskap  du erhåller för dig framåt i din utveckling. Därför är inget skeende i livet fel, ty varje sak har sin givna plats i livet. Det finns inga betydelselösa skeenden i livet, ty de siktar alla mot ett mål. Ett mål där varje sandkorn av kunskap är lika viktig för helheten. Trots att ni människor sällan förstår detta, på grund av att ni inte besitter kunskapen om Alltet. Därför är också er kunskap om livets skeenden liten och ofullständig.

Men ni förmår mer än ni tror. Blott ni ber om hjälp att få kunskap och insikt, så får ni också det stöd och den hjälp ni behöver. Alla dagar intill tiden ände.

Amen

lördag 6 februari 2016

GUDS VILJA VÄXER I SJÄLEN

Kära barn. Själen har sitt ursprung i Gud. Guds vilja är inplanterad i själen för att växa där. Du skall  leva i enlighet med din själs kunskap som är Guds vilja. Ju mer du lyssnar till din själ, och lever i enlighet med den visdom och kunskap som finns där, ju mer växer din själ i kunskap och visdom.

Guds vilja råder över människan. Gud har dock givit människan en vilja att göra vad gott är, och många människor lever i enlighet med detta. Men många människor använder sin vilja till onda ting. De föredrar att göra det som är ont, i stället för att förkovra sig i vad som är gott, rätt och riktigt.

Guds önskan är att alla människor skall upplysas om vad som är gott och vad som är ont. Hans vilja och önskan är att alla skall få denna insikt, för att människors val skall bli lättare. Att viljan och valet skall vara att göra vad som är gott.

Många människor tvivlar på Guds existens. De tror inte på att Han finns. De tror sig vara världens härskare och lever i enlighet därmed. En dag skall deras ögon öppnas, och de skall  SE, vad de gått miste om i livet. De skall förstå att skilja på gott och ont, och de skall ha en önskan och vilja att välja de rätta vägarna.

Du måste  ge dig till tåls i din uppgift, ty din del är stor i detta verk.

Amen

onsdag 3 februari 2016

TÄNK PÅ ATT ALLA ÄR DIN NÄSTA

Kära vän. Du har funnit den väg som är din. Vandra på den i kärlek till dig själv och din omgivning. Tänk på att alla är din nästa, även din ovän.

Tänk på att alla gåvor och förmågor du fått, är det meningen att du skall dela med dig av till din omgivning. Skänk Ljus och Kärlek och Glädje i dag till alla du möter. Ge dem ett varmt ord på vägen, ge dem en kram. Låt dem få del av den värme och kärlek som du själv fått dig tilldelad från ovan.

Du är välsignad, och ditt verk är välsignat.

Du har så många i din omgivning som är i stort behov av stöd och styrka. Hjälp dem i din dag.
Ge dem av din styrka. Ge dem av värme och glädje. Trösta dem som gråter.  Lyssna på dem som behöver någon att tala med.

Var en medmänniska i dag.

Amen