måndag 19 mars 2018

BE OM HELANDE KRAFTER FÖR DIN SJÄLS UTVECKLING

Kära bar. Du har levt många liv. Sorgliga och roliga. Allt har du upplevt. Ingenting är dig främmande. Ändå är ditt liv i dag rikt på upplevelser. Ännu har du mycket att se och uppleva innan du går över gränsen.

Akta på mina ord: Låt ingenting bli dig fördolt. Se med öppet sinne, och du skall uppleva underbara ting. Återuppta din dagliga meditation, i den skall du uppleva vad som komma skall, men också tidigare livs pånyttfödelse.

Ingenting skall bli eller vara dig främmande, blott du vill och kan ta till dig allt du får i din meditation. Be om helande och renande krafter, så du inte går under i sviter av vad du genomgått. Be om helande och renande krafter  så att din själ utvecklas, och så att din aura renas från allt den fått utstå och genomgå.

Be, och dig skall bli givet. Ta emot allt det som du vill ta emot.

Lär dig säga nej till det du  inte vill se och höra. Gå inte in i destruktiva relationer.

Välj dina vänner. Skydda dig själv och din aura från onda energier, mörka krafter söker nya ljusa energier. Be om beskydd och be om kraft att stå emot när onda makter driver sitt spel.

Du är sårbar och öm. Var rädd om dig själv.

Amen


måndag 12 mars 2018

UPPLEV MOTSATSERNA I TILLVARON

Kära vän. Tids nog får du se den härlighet du härstammar ifrån. Tids nog skall allt uppenbaras för dig. Du har ännu mycket att se och uppleva under din vistelse på Jorden. Du har förväntningar på livet. Du uppfyller själv dina förväntningar. Du upplever djupa dalar och höga berg, och du finner livet motsägelsefullt och förvirrande.

Livet är så, min vän. Upplev motsatserna i tillvaron. Upplev sol och måne, snö och regn. Kärlek och hat. Allt har sin mening och sin betydelse. Allt har och är av vikt för att Alltet skall finnas och vara det det  är.

Du är en del av Alltet. Alltså måste du uppleva Alltets olika delar för att förstå din tillblivelse och din härkomst. Det är en del av det du skall lära dig.

På Jorden har du många begränsningar. Lär dig lösa problemen där de uppstår. Lär dig  finna lösningar på livets gåtor. De är många, men du finner lösningar på frågor du har, bara du ihärdigt ägnar dig åt att söka dem.

Din resa är en del av den uppgift du har på Jorden. Den har flera syften. Dels skall du knyta samman energier för Jordens helande, och ditt eget helande. Dels skall den ge dig nya insikter i vad som komma skall , samt insikter i ditt eget varande, ditt eget liv.

Amen

torsdag 1 mars 2018

FÖRSONAS MED DITT FÖRFLUTNA

Försoning måste ske. Alla måste försonas med sitt förflutna. Försonas med det de gått i genom i många liv. Många måste vända åter till barndomen, ja, före födelsen  -  och söka försoning med sitt förflutna.

ÄLSKA DIG SJÄLV  Ty så älskade Gud världen att Han gav dem sin son. Gud gav dem sin kärlek. Gud gav dem styrka att leva på Jorden.

Gud älskar alla, men alla älskar inte Gud. Många är de som i stället begär makt. De ser inte Guds kärlek som väsentlig och viktig. De förskjuter Gud och Hans verk  tror de inte på. De skapar avbilder av Guds verk och påstår sig vara Guds ställföreträdare på Jorden. De tror sig vara Gud.

Ve dem. Olyckor följer i olyckors spår. Gud älskar, men måste visa att de som inte älskar Honom och Hans verk inte har en plats  -  varken i Himmelen eller på Jorden

Många är de som går under. När Gud visar de otrogna vidden av det deras otro skapar. Ve den som gör detta.  Ve dem varigenom olyckor och naturkatastrofer drabbar Jorden och  dess innevånare. Ve dem. Gud är kärleken. Ondskan vill Han inte  -  endast kärleken.

Men alla måste ta konsekvenserna av sitt handlande. Lev i kärlek med varandra. Bygg upp en ny Jord , en ny värld av kärlek för människor att leva i. Bygg den, sten för sten av kärlek och trohet till Gud och till varandra.

Gud ger varje dag dig och alla andra allt vad du behöver. Därför behöver du inte sträva efter makt och ära, ty det tillkommer dig automatiskt när du lever i kärlek till dig själv och din omgivning.

Bli sann i ditt hjärta, ty så älskade Gud världen att Han gav den sin son. Lev i kärlek.

Amen

söndag 25 februari 2018

LIVETS GÅTA

Livets gåta ser du framför dina ögon. Öppna dina ögon och se Guds härlighet. I dessa dagar sker under. Den som har ögon att se med, den ser. Den som har öron att höra med, den hör. Den som vill tro, den tror.

Många är de som går under i naturkatastrofer. Många är de som dödas av sin vänner, som är deras fiender. Svårt är lidandet mänskligheten utsätts för. Hon har en del i den förintelse som sveper över jorden. Hon har en del i den brand som sveper över världen. Människans dårskap och önskan om makt och ära, pengar och ägodelar, har sin del i det som sker. Hon har inte beaktat jordens behov, hon har blott sett till egen vinning, därav detta oerhörda. Detta hemska lidande hon utsätter sig själv och sina medsystrar och bröder för.

Människan måste vända tillbaka till sitt ursprung. Hon måste lära sig att förstå sin härkomst och tillblivelse. Annars är hon förlorad. De som blir kvar  -  i katastrofernas spår följer sjukdomar och oerhörda lidanden. Farsoterna sveper över jorden. Nya farsoter, okända för människan, dyker upp i svallvågen efter katastrofen.

Jorden kastar av sig sina plågoandar. Jorden behöver hjälp. Helande kraft strömmar genom händerna på dem som SER  -  de som önskar annan tid -

Amen

måndag 19 februari 2018

DET FINNS MÅNGA DIMENSIONER

Kära barn. De som upplever rymdens främmande herrar i sina skepp, har också de en uppgift att fylla. Kom ihåg att det finns många dimensioner. Många, många fler än du kan ana i din mänskliga gestalt.

Bit för bit öppnas dina ögon, du ser in i det fördolda, du upplever världar du aldrig förstått  -  men de finns. Lita på det. Dina drömmar för dig framåt. Du seglar drömmens skepp om natten. Ta till dig dina upplevelser, de för dig framåt i kunskap och vetande. Se pusselbitarna, lägg pusslet, och du förstår livets mening  -  och dess motsatser.

Allt hör samman, mörker och ljus, dag och natt, kärlek och hat, godhet och ondska. Kom ihåg att de speglar allesammans verkligheten. Två sidor av samma mynt. Det ena är intet utan det andra.

Man kan inte sjunga kärlekens lov, om man inte upplevt  smärtan. Man kan inte se och glädjas över dagens solljus om man inte känt vanmakt över nattens mörker. Därför är du här för att lära och förstå vidden  av motsatsernas riktighet och viktighet.

Spänn bågen, känn hur strängen vibrerar när den tänjs till sitt yttersta. Så skall också dina förmågor och krafter tänjas, för att du skall förstå skillnaden mellan gott och ont. Mellan dessa två finns ett spektrum av känslor och toner. Känn dem alla, sjung tonerna, från den högsta till den lägsta, och du skall förstå hur allting är.

Dina känslor skall tänjas och sträckas, från kärlek till hat, olycka och glädjerus. Alla känslor har ett ursprung. Lycka likväl som olycka. Därför måste du känna dem alla. Du måste lära känna dig själv.

I känslan känner du dig själv och förstår den människa du är. Förstår din själs enorma visdom och kunskap. Men också att din själ består av oändligt mycket mer än vad du kan ana. Endast att ta människogestalt kan ge dig den kunskap om din själ, som är målet och meningen med själavandringen på jorden.

KUNSKAP OM DIN SJÄL.

Amen

söndag 18 februari 2018

KÄRLEKEN TILL GUD SKALL VARA DITT RÄTTESNÖRE

Alla dina tankar är givna av Gud. Allt du känner , allt du tänker, allt du förnimmer, är en del av Hans godhet mot dig.

Känn Hans kärlek i allt du känner, tänker och gör. Din kärlek till Honom  skall vara ditt rättesnöre i livet. Din kärlek skall bära dig genom svårigheterna här, och för dig så småningom fram till Livets port.

Du undrar om Livet, och du har svaren i ditt hjärta. Den mörka tid du ser omkring dig råda, är ännu inte över. Du märker hur svart alltsammans ter sig, och du önskar Ljuset tillbaka. Betänk att allt ingår i den plan, där även du har en plats.  Betänk att mörkret skall råda förrän dagen gryr och Ljuset återvänder. När tiden är mogen, är också dagen här.

Att övergå från en dimension till en annan är inte lätt i din nuvarande form och fysik.  Det återstår ännu många faser och förändringa innan detta kan ske.  Du kommer att befinna dig i flera olika tidszoner och dimensioner  samtidigt, men du måste vänjas vid detta. Detta kan inte ske över en natt. Din dag kommer att bli lik din natt, du kommer obehindrat att färdas mellan de olika zonerna.

Många är de som färdas med dig, många är de som kommer att uppleva samma sak. Men det finns också de som kommer att bli kvar, att bli efter. Men även för dem finns en plan, även de kommer att ha möjlighet till andlig utveckling och framsteg.

Andens makt är stor. Makten ligger hos den som vill förändra världen.  De som vill förnyelse kommer att segra. De som vill fortsätta förstörelsen kommer att gå under. Betänk valmöjligheten. Betänk vart Livets och Ljusets väg för dig. Förglöm allt som smärtar . Alla som följer Ljusets väg  har Ljusets kraft och Andens svärd. Vägen är rak. Ljuset segrar. Ta emot smörjelsen. Ta emot Helig Ande. Vi finns för din hjälp.
Amen

söndag 4 februari 2018

JORDEN ÄR DIN ARBETSPLATS

Kära barn. Tröst behöver du, och tröst skall du få. Din oro är obefogad, lämna till MIG din oro och dina bekymmer. Intet ont händer dig ty Jag vakar över dig , dag som natt.

Alla dina bekymmer härrör sig från futiliteter. Sådant du inte alls behöver bekymra dig om, egentligen. All din oro viker från dig, blott du kan ha din tillit i Mig. Glöm bort dig själv för ett ögonblick. Se ut över Gränsen, in i det okända  -  in i det liv du egentligen tillhör = Cosmos.

Där är ditt hem. Jorden är blott din arbetsplats. Tänk inte så mycket  på att förvärva jordiska ting. Låt din själ vila i MIG i stället, så finner du ro i din själ. Där finner din själ den ro den eftersträvar.

Du är alldeles för upptagen med att förvärva jordiska ting, att underhålla dem, att föröka dem. Jordiska ting hör Jorden till. Din själ längtar efter himmelska ting. Ting från ditt hem i Cosmos.

Du skall och du bör finna nyckeln till ditt hem -  där finner du även det lugn du eftersträvar  -  Inte på Jorden  bland alla de förgängliga ting du förvärvat under din jordevandring.

Din själ längtar efter att få dricka sig otörstig i Kunskapens källa. Sök den , du finner den om du vill.

Amen