torsdag 12 januari 2017

BRINGA FRID OCH GLÄDJE TILL MÄNNISKORNA

Kära barn. Oron förmörkar ditt sinne, din dag. Finn din trygghet i Mig. Jag finns här för din skull.  Endast för dig är Jag. Du är en helig del av Mig, och du är Mitt älskade barn, till vilket Jag har behag.

Du finns ju i världen för att bringa frid till människorna. Du finns ju i världen för att berätta om Mig och om den värld du tillhör, och den världen tillhör var och en som önskar vara där. Som vill underkasta sig Ljusets lagar. Alla de som vill fred och inte krig. Alla dem som vill tjäna i stället för att härska. Alla de som vill vandra på Ljusets väg. De som i sig är Ljusets barn. Alla dem skall du upplysa om deras härkomst, och vart de en dag skall återvända.

Du har din uppgift, stor i tiden.

Du har läkandets gåva, medsänd och förvärvad genom många liv på Jorden. Använd dina gåvor.

Ge människorna skrattet åter, ty humorns gåva är din. Se människor skratta och le. Se dem betrakta dina tavlor och bilder. De blir i glädje och skratt när de ser den humor du tecknar i dina målningar.

Kärlek lever i ditt hjärta, släpp in Min frid i dig i dag och alla dagar.

Amen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar